Chính sách Khách hàng & Đại lý

Giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ Bắc Việt tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người mua hàng. 

Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ Bắc Việt có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người mua liên quan đến giao dịch tại website www.thietkephanmem.com. Khi phát sinh tranh chấp, Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ Bắc Việt đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Bắc Việt và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Người mua khiếu nại về trang web và các dịch vụ của Bắc Việt qua email: lebaviettung@gmail.com - info@thietkephanmem.com.
Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Bắc Việt sẽ tiếp nhận các khiếu nại của khách hàng tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên Bắc Việt sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ khách hàng để giải quyết tranh chấp đó. Bộ phận này chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời ngay kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các Chính sách mà Công ty đã công bố trong thời hạn không quá hai (2) ngày làm việc. 
Bước 3: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Bắc Việt thì các bên thống nhất đưa vụ việc này ra cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền giải quyết theo Pháp luật
Bắc Việt tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của Pháp luật về bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật.

0

Năm hoạt động
Giàu kinh nghiệm

0

Dự án
Đã triển khai

0

Khách hàng
Đã sử dụng dịch vụ

0

Tỉnh thành
Sử dụng dịch vụ

Cảm nhận Khách hàng

Testimonial